Audities

Om een eerlijke en kwalitatieve selectie te garanderen voor de beperkte vacante plaatsen worden jaarlijks audities georganiseerd. Laat je hierdoor niet afschrikken! Een stevige technische basiskennis zoals die op de muziekscholen wordt aangeleerd is meestal voldoende. 

Audities voor het werkjaar 2021-2022

De audities voor het USO-jaar 2021-2022 zitten er helaas al op!  

Voor de instrumenten altviool, contrabas, hobo, hoorn en trombone zijn echter nog vacatures. Indien je een van deze instrumenten bespeelt, aarzel dan niet om de concertmeester te contacteren op concertmeester@usoleuven.be

Wat wordt er verwacht op een auditie? 

Op de auditie wordt er gevraagd een zelf gekozen werk te spelen. Daarnaast wordt je een klein stukje zichtlezing voorgeschoteld. Zo heel erg op zicht is het eigenlijk niet, want je krijgt de geselecteerde orkesttrekjes een kwartier op voorhand te zien. Zo heb je even tijd om enkele noten in de vingers te krijgen of uit te zoeken hoe dat ritme nu precies zit. De orkesttrekjes komen uit werken die het USO dat semester zal spelen, zodat het (verwachte) niveau van het USO erin gereflecteerd wordt.

Kies je eigen muziekstuk zodanig dat het in een paar minuten duidelijk maakt wat je in je mars hebt. Maak je technische en/of lyrische capaciteiten erin kenbaar. Kies het ook zo dat het een weerspiegeling is van het niveau dat je behaald hebt. 

Wie neemt de audities af? Wie beslist er? 

In de statuten van het USO is bepaald dat de audities afgenomen worden door de dirigent, de concertmeester en door de pupiterverantwoordelijke van het instrument in kwestie. De voorzitter van het USO heeft daarbij een waarnemende functie, maar geen beslissingsmacht.

Audities worden afgenomen omwille van twee redenen. Ten eerste wordt een symfonisch orkest gekenmerkt door een bepaalde bezetting. In functie van de werken die gespeeld zullen worden en de hiervoor vereiste bezetting, zijn wij op zoek naar de nieuwe leden. Ten tweede is er ons streven naar kwaliteit. Om de vacante plaatsen op te vullen, wensen we een muzikant die de partijen die hij/zij op de pupiter zal krijgen volgens de verwachtingen kan spelen. Het is zowel voor het orkest, als voor de muzikant in kwestie frustrerend, als deze grote moeite zou ondervinden om zijn partij waar te maken. Dit wensen we via de audities te voorkomen.

Wie kan lid worden van het USO? 

Iedereen die voltijds studeert aan de KU Leuven en op basis van de auditie toegelaten is, wordt lid van het USO. Zolang je student blijft aan de KU Leuven, kan je lid blijven van het USO. Andere muzikanten (studenten van hogescholen of andere universiteiten of zelfs niet-studenten) worden voor de duur van een programma of de duur van een werkjaar aangeworven. Studenten van de KU Leuven krijgen dus steeds voorrang.

Wanneer ken ik het resultaat? 

De resultaten worden zo snel mogelijk na de auditie kenbaar gemaakt via e-mail of telefoon. Mocht je niet geselecteerd zijn, staan de dirigent, de concertmeester en de betreffende pupiterverantwoordelijke steeds klaar om je de nodige feedback te bezorgen.

Opmerking
De geïnteresseerde contrabassisten voor wie het moeilijk is een contrabas mee te nemen naar de audities, geven ons best voor de auditie een seintje, zodat we een contrabas kunnen voorzien. Andere muzikanten brengen (uiteraard) zelf hun instrument mee.Nog vragen? 

Als je nog steeds met vragen zit, aarzel dan niet om de concertmeester te contacteren op dit emailadres: concertmeester@usoleuven.be