Audities

Om een eerlijke en kwalitatieve selectie te garanderen voor de beperkte vacante plaatsen worden jaarlijks audities georganiseerd. Laat je hierdoor niet afschrikken! Een stevige technische basiskennis zoals die op de muziekscholen wordt aangeleerd is meestal voldoende. 

Wat wordt er verwacht op een auditie? 

Op de auditie wordt er gevraagd een zelf gekozen werk van ongeveer vijf minuten te spelen.
Daarnaast wordt je een klein stukje zichtlezing voorgeschoteld. Zo heel erg op zicht is het eigenlijk niet, want je krijgt de geselecteerde orkesttrekjes een kwartier op voorhand te zien. Zo heb je even tijd om de noten in de vingers te krijgen of uit te zoeken hoe dat ritme nu precies zit.
De orkesttrekjes komen uit werken die het USO dat semester speelt.

Kies je eigen muziekstuk zodanig dat je in vijf minuten zowel je technische als muzikale capaciteiten toont. Zorg ervoor dat je keuzestuk je huidige niveau weerspiegelt, maar ook aanleunt bij de stijlperiode die ons orkestprogramma bestrijkt (Romantiek en latere periodes). Zo kan de jury beter je vaardigheden en de vereiste technieken voor het orkestrepertoire beoordelen.

Wie neemt de audities af? Wie beslist er? 

In de statuten van het USO is bepaald dat de audities afgenomen worden door de dirigent, de concertmeester en door de pupiterverantwoordelijke van het instrument in kwestie. Op de blazers en strijkers audities zullen dus alle pupiterverantwoordelijken van de sectie in kwestie aanwezig zijn. De voorzitter van het USO is ook aanwezig maar heeft daarbij een waarnemende functie, geen beslissingsmacht.

Wij nemen auditie af omwille van twee redenen.
Ten eerste wordt een symfonisch orkest gekenmerkt door een specifieke bezetting. In functie van de werken die gespeeld zullen worden en de hiervoor vereiste bezetting, zijn wij op zoek naar de nieuwe leden.
Ten tweede is er ons streven naar kwaliteit. Om de vacante plaatsen op te vullen, wensen we een muzikant die de partijen die hij/zij op de pupiter zal krijgen volgens de verwachtingen kan spelen. Het is zowel voor het orkest, als voor de muzikant in kwestie frustrerend, als deze grote moeite zou ondervinden om zijn partij waar te maken. Dit wensen we via de audities te voorkomen.

Wie kan lid worden van het USO? 

Iedereen die student is aan de associatie KU Leuven en op basis van de auditie toegelaten is, wordt lid van het USO. Zolang je student blijft aan de associatie KU Leuven, kan je lid blijven van het USO. Enige uitzondering hierop zijn de studentenmuziek aan LUCA, gezien zij eigen kansen krijgen in hun opleiding. Studenten muziek aan LUCA en andere muzikanten (studenten van andere hogescholen en universiteiten of zelfs niet-studenten) worden voor de duur van een programma of de duur van een werkjaar aangeworven. Studenten van de associatie KU Leuven, exclusief studenten muziek aan LUCA, krijgen dus steeds voorrang.

Wanneer ken ik het resultaat? 

De resultaten worden zo snel mogelijk na de auditie kenbaar gemaakt via e-mail of telefoon. Mocht je niet geselecteerd zijn, staan de dirigent, de concertmeester en de betreffende pupiterverantwoordelijke steeds klaar om je de nodige feedback te bezorgen.

Opmerking
De geïnteresseerde contrabassisten voor wie het moeilijk is een contrabas mee te nemen naar de audities, geven ons best voor de auditie een seintje, zodat we een contrabas kunnen voorzien. Andere muzikanten brengen (uiteraard) zelf hun instrument mee.

Als je nog steeds met vragen zit, aarzel dan niet om de concertmeester te contacteren op dit emailadres: concertmeester@usoleuven.be